Wissenschaftliche Geschäftsführung

Dr. Vitus Froesch


Tel. +49 (0) 351 31779779
froesch@ig-jgn.de